Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti, je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších státu a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. Na období 2007-2013 vyčlenila EU částku přibližně 8 686,8 mld Kč. Z této částky se podařilo ukrojit deset milionů korun pro Dům dětí a mládeže ve Vratimově na projekt "CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY - rozšíření zázemí zájmového vzdělávání". Město Vratimov je zapojeno do tohoto projektu.